Termín konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Prezident České republiky rozhodnutím ze dne 28. srpna 2013, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů dne 28. srpna 2013 pod číslem 266/2013 Sb., vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 25. října 2013 a sobotu 26. října 2013.