Poničené svislé dopravní značení

Vylomené svislé dopravní značení v ul. Hrudičkova

Dne 4.7.2009 bylo zjištěno hlídkou Městské policie v ulici Hrudičkova před č. p. 2100 vytržený sloupek s DZ IP 26b - Konec obytné zóny. Sloupek s DZ leží na druhé straně na chodníku na zemi.

Řešení:

OŽP předal podnět Městské policie P11 ve věci vytrženého sloupku v ul. Hrudičkova správci dotčené komunikace, kterým je Technická správa komunikací hl.m.Prahy se žádostí o zajištění opravy dopravního značení v době co nejkratší a zároveň případ předal věcně příslušnému odboru, kterým je v tomto případě OSM MČ Praha 11, p. Kočková, tel: 267 902 479.