Nepovolená skládka u metra Roztyly

Výstup z metra Roztyly směr Kunratický les, cca 200 metrů vpravo od cesty - špinavé oblečení, směsný odpad.

Zjištěno dne 1.7.2009 hlídkou Městské policie hl. m. Prahy, nahlášeno odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11 (OŽP).

Řešení:

Uklizeno dodavatelem. Kontrola provedena dne 07.07.2009.