Závady na dopravním značení

Dne 9.6.2009 v 10.00 hlídka Městské policie zjistila, že v křižovatce ul. Mikulova - Bachova na Praze 11, u SVO 432287 je umístěné dopravní značky B2: „Zákaz vjezdu všech vozidel“. Tato dopravní značka je otočena o 90° a to po směru jízdy, tudíž nečitelná.

Dále hlídka Městské policie zjistila, že v ul. Hviezdoslavova, u přechodu pro chodce (SVO 422777) směrem k ulici Prašná betonového svodidla, na kterém je umístěna dopravní značka C4a „Přikázaný směr objíždění vpravo“.

Toto betonové svodidlo je posunuto do jízdního pruhu a je zde předpoklad možné kolize s motorovým vozidlem, hlavně v nočních hodinách.

Řešení:

OŽP předal podnět Městské policie P11 ve věci počmáraného stávajícího dopravního značení v ul. Květnového vítězství správci komunikace, kterým je Technická správa komunikací hl.m.Prahy se žádostí o zajištění opravy dopravního značení v době co nejkratší a zároveň případ předal věcně příslušnému odboru, kterým je v tomto případě OSM MČ Praha 11, pí Kočková,
tel: 2 679 02 479.