Nepovolená skládka Klírova

Ul. Klírova naproti č. p. 1922 - dřevotřískové desky a větve stromů

Zjištěno dne 22.6.2009 hlídkou Městské policie hl. m. Prahy, nahlášeno odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11 (OŽP).

Řešení:

K úklidu vyzván dodavatel dne 29.06.2009.