Nepovolená skládka Starochodovská - Nad Lomy

Travnatá plocha mezi prodejnou HONDA v ul. Starochodovská č.p. 2286 a domkem č.p. 753 ul. Nad Lomy (za oplocením D1) - igelitový pytel s odpadem, starý gauč a 2 x pneumatika

Zjištěno dne 6.6. 2009 hlídkou Městské policie hl. m. Prahy, nahlášeno odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11 (OŽP).

Řešení:

Po písemné výzvě OŽP zajistí úklid vlastníci přísl. pozemků.