Poničené dopravní značení

Ohnuté dopravní značení v ul. Mírového hnutí

Dne 16.6.2009 bylo zjištěno hlídkou městské policie, že v ulici Mírového hnutí, na SVO 423055 je umístěna dopravní značka P2 „Hlavní pozemní komunikace“. Tato dopravní značku je poškozena a to tak, že její okraje jsou zcela ohnuty.

Řešení:

OŽP předal podnět Městské policie P11 ve věci poničeného dopravního značení v ul. Mírového hnutí správci dotčené pozemní komunikace, tj. Technické správě komunikací hl.m. Prahy, se žádostí o zajištění opravy dopravního značení v době co nejkratší a zároveň případ předal věcně příslušnému odboru, kterým je v tomto případě OSM MČ Praha 11, pí Kočková, tel: 2 679 02 479.