Potřebné informace o Jihoměstské majetkové, a.s.

S platností od 1. července 2009 se stane Jihoměstská majetková, a.s., správní firmou, která spravuje největší počet bytových domů, bytů a nebytových prostor ve svěřeném vlastnictví Městské části Praha 11.

Všem zájemcům o informace nabízíme a doporučujeme seznámit se s činností, kontakty a aktualitami Jihoměstské majetkové, a.s. na jejich webových stránkách na adrese www.jihomestska.cz.