Nepovolená skládka Bartůňkova

Ulice Bartůňkova u trafostanice 3087, SVO č. 42618 - Dvě skládky se nachází cca 20 m za TS- Jedná se o starý gauč a tři pytle se směsným domácím odpadem, které jsou podél panelové cesty (po obou stranách), vedoucí od budovy tiskárny z ul. Bartůňkova k výjezdu na ul. Chilská.

Zjištěno dne 21.5.2009 hlídkou Městské policie hl. m. Prahy, nahlášeno odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11 (OŽP).

Řešení:

Uklizeno. Kontrola provedena dne 09.06.2009.