Nepovolená skládka Šustova 1930

Ulice Šustova 1930, ze zadu TS u telefonní budky - komunální odpad

Zjištěno dne 11.4.2009 hlídkou Městské policie hl. m. Prahy, nahlášeno odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11 (OŽP).

Řešení:

Dle sdělení dodavatele ze dne 17.06.2009 byl odpad u telefoní budky za poliklinikou Šustova uklizen.