Daň z nemovitosti se v Praze zvyšovat nebude

Městská rada hl. města Prahy dnes rozhodla, že se v Praze nebude zvyšovat daň z nemovitostí. Nebude tak vydávat obecně závaznou vyhlášku stanovující místní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti, která byla navržena s různými variantami výše koeficientu. K záměru na vydání vyhlášky se více než polovina městských částí vyjádřila odmítavě.

„Rozhodli jsme tak s ohledem na výsledky připomínkového řízení a závěry širší diskuse. Přihlédli jsme i ke shodě starostů městských částí na mimořádném jednání s primátorem Pavlem Bémem 3. června, kteří nechtějí kvůli probíhající celosvětové ekonomické krizi daň z nemovitosti zvyšovat,“ uvedl náměstek primátora Rudolf Blažek. Připomněl, že v některých městech byla daň z nemovitosti pro rok 2009 zvýšena, Praha ale k tomuto kroku nepřistoupila s tím, že rostou ceny energií a potravin a metropole nechce Pražany finančně zatěžovat ještě víc.

V připomínkovém řízení se k návrhu vyhlášky vyjádřilo 53 městských částí, z nich 28 vydání vyhlášky odmítlo.

Základní sazby daně z nemovitostí se vypočítávají podle zákona o dani z nemovitosti, který umožňuje zvýšení koeficientu pro výpočet. Tento koeficient je v hl. m. Praze stanoven jednotně obecně závaznou vyhláškou platnou od roku 2002 (č. 16/2001).

Místním koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka u vybraných druhů nemovitostí, tj. za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory, s výjimkou pozemků uvedených zákoně - tj. orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Příjemcem daně je ta městská část, na jejímž území se nemovitost nachází.