Nemocné, nebezpečné stromy budou odstraněny

Silný vítr při prudkých změnách počasí upozornil na nebezpečí, kterými jsou samovolné pády nemocných stromů. Orgán ochrany přírody, tedy Odbor životního prostředí MČ Prahy 11 se z tohoto důvodu rozhodl ke krokům, které mají chránit obyvatele Jižního Města před následky náhlých samovolných pádů oslabených stromů.

Prohlášení vedoucího oddělení ochrany přírody, krajiny a zvířat z Odboru životního prostředí uvádíme níže:

Vážení spoluobčané,

v počátku „bouřkového období“ při současném střídání slunečného a deštivého počasí mohou nastat neočekávané a nebezpečné situace, kterým je nutné předcházet. Jistým varováním, že nelze podcenit nebezpečí ani u poměrně mladých výsadeb dřevin, jakých je na území Jižního Města většina, je poškození stromů, ke kterému došlo v nedávné době při nepříznivé povětrnostní situaci, např. ve vnitrobloku ulic Chalupkova a Hněvkovského. Vlivem silného větru zde padaly na přilehlý trávník i chodník silnější větve ze vzrostlých vrb bílých (viz první fotografie). Na místě musel zasahovat hasičský záchranný sbor a visící polámané větve z koruny stromů odřezávat. Ukázalo se, že stromy jsou ve špatném zdravotním stavu a musely být proto odborem životního prostředí ÚMČ Praha 11 neprodleně vykáceny. Shodná situace nastala i ve vnitrobloku ulice Michnova, kde vlivem zhoršených povětrnostních podmínek spadl jeřáb obecný, lidově zvaný jeřabina (viz druhá fotografie). Obě nenadálé příhody se naštěstí obešly bez zranění obyvatel.

Aby k podobným situacím již nedocházelo, či se snížila pravděpodobnost opakování na minimum, rozhodl se odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 přistoupit ke kácení těch dřevin rostoucích mimo les, které nejsou zcela zdravé a zároveň, které nejsou z dlouhodobého hlediska perspektivní, neboť byly vysazeny jako krátkodobá rychle rostoucí zeleň, se kterou se počítalo jako s dřevinami dočasnými, které budou v daném místě pouze do doby vzrůstu cílových výsadeb. A mezi tyto druhy patří i zmíněné vrby.

Městská část chce předejít možnému ohrožení obyvatel a snížit na minimum nebezpečí případného poškození majetku či dokonce zdraví občanů, ke kterému by mohlo dojít při samovolném pádu stromu či jeho částí při nepříznivém počasí. Orgán ochrany přírody, kterým je zdejší OŽP, intenzivně mapuje aktuální stav dřevin, které městská část Praha 11 na svém území spravuje, s jednoznačným cílem odstranit všechny suché stromy s viditelným poškozením koruny a kmene, jakým jsou zejména otevřené dutiny apod. Rozsahem a způsobem poškození dávají stromy signál, že jejich zdravotní stav není zcela v pořádku a zároveň může být narušená tzv. „provozní bezpečnost“.

Ve většině případů se jedná právě o stromy s křehkými větvemi, jakými jsou zejména zástupci rodu vrba a její křížence, dále v nepříznivých stanovištních podmínkách vysazený jeřáb obecný, bříza bílá či topol černý. Jak již bylo řečeno, nebezpečí samovolného pádu stromů či jejich částí je, při výrazně zhoršeném zdravotním stavu, velmi vysoké a stromy proto musí být odstraněny neprodleně.

OŽP zváží pokácení každého jednotlivého stromu, který roste ve veřejné zeleni Jižního Města. V žádném případě nepůjde o plošné kácení dřevin. V případě potřeby budou v podzimním termínu vysazeny nové výsadby zdravých a dlouhodobě perspektivních dřevin.

V případě potřeby bližších informací či oznámení stromu, který považujete za nebezpečný, se můžete obrátit na Ing. Vyskočila, z OŽP ÚMČ Praha 11, tel. 267 902 362.