Počmárané dopravní značení

Počmárané svislé dopravní značení v ul. Květnového vítězství

Dne 12.6.2009 bylo zjjištěno hlídkou městské policie, že v ul. Květnového vítězství, naproti SVO 422998 je umístěna dopravní značka B24a „zákaz odbočování vpravo“. Tato dopravní značka je postříkána černou barvou.

Řešení:

OŽP předal podnět Městské policie P11 ve věci počmáraného stávajícího dopravního značení v ul. Květnového vítězství správci komunikace, kterým je Technická správa komunikací hl.m.Prahy se žádostí o zajištění opravy dopravního značení v době co nejkratší a zároveň případ předal věcně příslušnému odboru, kterým je v tomto případě OSM MČ Praha 11, pí Kočková,
tel: 2 679 02 479.