24. ZMČ 25.5.2009

Ing. Soukupová - počet sportovních klubů
Ing. Soukupová, počet sportovních klubů

Ing. Soukupová, zaslat kopie důvodových zpráv k rozpočtovým opatřením č. 82/08, 124/08, 129/08 a 155/08
Ing. R. Soukupová, zaslání důvodových zpráv k rozp. opatřením