Průzkum přístupnosti MHD v Praze

Pracovní skupina Magistrátu hl. m. Prahy Pro Prahu bezbariérovou a otevřenou připravila dotazníkový průzkum, který si klade za cíl poznat a zlepšit současné podmínky občanů při pohybu ve veřejném prostoru a zejména při cestování městskou hromadnou dopravou v Praze.

Průzkum je zaměřen výhradně na tyto skupiny:

  • lidé s různými druhy postižení a lidé, kteří je na cestách doprovází (jejich rodinní příslušníci, asistenti, přítelé)
  • senioři
  • rodiny s malými dětmi v kočárku

Dotazník je možné vyplnit v elektronické podobě na internetovém portálu hl. m. Prahy pod následujícím odkazem: Průzkum přístupnosti MHD v Praze