Reakce starosty Dalibora Mlejnského na článek v ČTK

Musím vyjádřit podivení, jaká tvrdá slova dnes padala na adresu Městské části Prahy 11 v zahraničním výboru Senátu Parlamentu ČR a zároveň vyjádřit svůj nesouhlas s tím, že jsme nedostali příležitost objasnit naše rozhodnutí ve věci navrácení objektu v Donovalské ulici jeho původnímu účelu - předškolnímu zařízení. Nemůžeme souhlasit s postupem „O nás, bez nás“.

Smlouva s občanským sdružením Společnou cestou byla uzavřena 14. 10. 1998. Nájem byl sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Od podepsání smlouvy uplynulo už více než deset let. Deset let, kdy potřeby, programy i projekty městské části zrají a mění se. Přestože naše městská část nemá žádný smluvní či jiný právní vztah přímo s klientkami azylového domu a není tedy na základě zákona či rozhodnutí soudu povinna poskytnout jim náhradní byt či náhradní ubytování, musím konstatovat, že o všechny potřebné matky a jejich rodiny, které mají trvalé bydliště na území naší městské části jsme se postarali a poskytli jim bydlení. Magistrát hl. města Prahy se postaral o zbývající rodiny. Poradenskou činnost, kterou částečně na území městské části Praha 11 pokrývalo sdružení Společnou cestou zajistí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ, který tuto činnost vykonával i před vznikem o.s. a je k těmto úkonům naprosto kompetentní.


Argumenty, že naše městská část mohla pro účely zřízení mateřské školy využít jiných objektů, jsou nerelevantní Z pohledu Městské části Prahy 11 je ekonomicky nesrovnatelně výhodnější stavebně upravit původní objekt předškolního zařízení v Donovalské ulici, než budovat novou školu na zelené louce.


Naše rozhodnutí bylo správné, bylo svéprávné a před všemi, kteří budou chtít slyšet náš názor, si jej dokážeme obhájit.


Dalibor Mlejnský

Starosta městské části Praha 11