Formulář Oznámení o pořádání sportovní akce

Pokud pořádáte sportovní akci, použijte následující formulář k oznámení o jejím konání:


Formulář následně pošlete na adresu úřadu nebo e-mailem:

Mgr. Ivana Strnadová

Úřad MČ Praha 11, Odbor školství a kultury, Vidimova 1324-25, Praha 4

Tel.: 267 902 501

e-mail: strnadovai@praha11.cz