Nové možnosti pro nadané romské studenty

Na začátku letošního roku vznikl nový stipendijní program určený pouze romským studentům. Jedná se o plné stipendium, které bude pokrývat všechny náklady na školné, spojené s dosažením bakalářského titulu na prestižní americké univerzitě.
K propagaci stipendia jsou založeny webové stránky, www.scholarship.cz. kde najdete všechny potřebné informace týkající se stipendijního programu, který by měl umožnit nadějným romským studentům studovat na americké univerzitě.