Sběrné dvory

V Praze je celkem 19 sběrných dvorů hl. m. Prahy. V kterémkoliv z nich mohou občané hl. m. Prahy zdarma odložit téměř veškerý odpad z domácností.

Nejbližší sběrné dvory hl. m. Prahy

Přímo na území MČ Praha 11 je sběrný dvůr hl. m. Prahy Bartůňkova (podrobnosti v samostatném článku). Z ostatních sběrných dvorů hl. m. Prahy leží dalších 5 v nepříliš velké vzdálenosti (několik km):

Provozní doba

Provozní doba je jednotná pro všechny sběrné dvory hl. m. Prahy.


zimní období letní období
Po - Pá 8:30 – 17:00 8:30  18:00
So 8:30 – 15:00 8:30 – 15:00
Ne zavřeno zavřeno

Odebírané odpady

Nelze odevzdat

Doprava odpadu do sběrného dvora

Do areálu sběrného dvora je možný vjezd vozidel o hmotnosti do 3,5 t. Před odevzdáním odpadu může být vyžadováno předložení občanského průkazu z důvodu ověření trvalého bydliště na území hl. m. Prahy.
Pro občany, kteří nemají možnost dopravit odpad vlastními prostředky, existuje nadstandardní placená služba objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora.

Další informace

Článek Nakládání s odpadem v hl.m.Praze - mapy a seznamy na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy.
Článek o zpětném odběru pneumatik na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy.

Mapa nejbližších sběrných dvorů:

Tematická mapa – Sběrné dvory