Seč travnatých ploch veřejné zeleně

Oznámení o průběhu sečí veřejné zeleně

MČ Praha 11 informuje, že dne 11.5. 2009 byla zahájena druhá seč veřejné zeleně a předzahrádek. Předpokládané dokončení druhé seče je na přelomu měsíce května a června, kdy na ni plynule naváže seč třetí.