Nepovolená skládka Starochodovská

Ulice Starochodovská za trafostanicí - 5 x odložené igelitové pytle s biologickým odpadem (stará tráva, větve, potraviny)

Zjištěno dne 18.5.2009 hlídkou Městské policie hl. m. Prahy, nahlášeno odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11 (OŽP).

Řešení:

Dne 20.05.2009 vyzván dodavatel k zajištění úklidu.