Poškozené pletivo u Centra Chodov

Dne 27.4.2009 v 14.49 hod. procházela pěší hlídka Kala 101, str. Petr Guzi sl. č. 1163 ulicí Roztylská č.p. 2321. Zde přímo v autobusové zastávce MHD Chodov se nachází betonové zátarasy s plotem oddělující jednotlivé směry silnice v ul. Roztylská. U tohoto plotu jsou strženy tři pole a chodci zde mohou prolézat a ohrožovat účastníky provozu. Žádám o uvedení do původního stavu.

Řešení:

OŽP-SSÚ předal dne 15.5.2009 podnět od Městské policie hl.m.Prahy ve věci opravy poškozeného plotu ve středním dělícím páse na komunikaci Roztylská u zastávky MHD Chodov Technické správě komunikací hl.m.Prahy k zajištění opravy v době co nejkratší a zároveň podnět předal věcně příslušnému odboru, kterým je v tomto případě OSM MČ Praha 11, pí Kočková.