Vyvrácené dopravní značení v ul. Hrudičkova - přechod pro chodce

Dne 6.5.2009 v 13:02 hod. zjistila hlídka K 210 str. Crhák v ulici Hrudičkova před č. p. 2100 vyvrácený sloupek s DZ IP 6 - Přechod pro chodce. Sloupek je vyvrácený a leží na zemi.

Řešení:

OŽP-SSÚ předal dne 15.5.2009 podnět od Městské policie hl.m.Prahy ve věci opravy vyvráceného DZ IP6( Přechod pro chodce) v ulici Hrudičkova před č.p. 2100 Technické správě komunikací hl.m.Prahy s žádostí o vrácení do původního stavu v době co nejkratší a zároveň podnět předal věcně příslušnému odboru, kterým je v tomto případě OSM MČ Praha 11, pí Kočková.