Nerovnost vozovky ul. Jarníkova

Dne 6.5.2009 ve 13:57 hod. procházela pěší hlídka Kala 201 str. Pavel Babiš sl. č. 0711 ulicí Jarníkova, kde si všimla u č.p. 1886 nerovné vozovky. V těchto nerovnostech se v době, kdy prší, zadržuje větší množství vody a ztěžuje nastupování do parkujících vozidel.

Řešení:

OŽP-SSÚ předal dne 15.5.2009 podnět od Městské policie hl.m.Prahy ve věci opravy nerovnosti vozovky ul. Jarníkova před č.p. 1886 u kontejnerového stání Technické správě komunikací hl.m. Prahy k zajištění opravy komunikace a zároveň podnět předal věcně příslušnému odboru, kterým je v tomto případě OSM MČ Praha 11, pí Kočková.