Pozvánka na akci „Zelené srdce Prahy - Program o lese“ v Kunratickém lese

Přijďte na akci Program o lese, která proběhne v rámci programu Zelené srdce Prahy a uskuteční se 12. května od 8 hodin v Kunratickém lese. Základem nabízené akce je vzdělávací program o lese, při němž se děti v terénu pod vedením odborných lesních pedagogů na několika stanovištích formou her a praktických ukázek dozví zajímavé informace o lese, lesním prostředí a lesním hospodářství. Vše je součástí probíhajícího cyklu „Týden lesů“.

V Kunratickém lese budou zítra k vidění lesnické stroje, dřevorubci, paroží a kůže lesní zvěře, sazenice lesních dřevin i ochranná opatření proti kůrovci. Akce je pokračováním programu lesní pedagogiky, který se setkává mezi pražskou veřejností s nečekaně velkou odezvou. Celý program, určený dětem základních škol je zdarma pořádán Lesy hl. m. Prahy ve spolupráci s organizacemi: Lesy České republiky, Vojenské lesy a statky a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů.

Podrobné informace, mapku a kontakty pro objednání na tuto akci ke stažení zde: pozvanka na lesnickou akci

Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy, které vzniklo za podpory Magistrátu počátkem roku 2008, je součástí příspěvkové organizace Lesy hlavního města Prahy. Ta obhospodařuje více než 2400 hektarů městských lesů, 90 malých vodních toků a více než 100 rybníků a vodních nádrží. Při svých aktivitách tak středisko využívá zkušeností i zázemí této organizace. Středisko zajišťuje ekologické výchovné programy a projekty pro mateřské, základní i střední školy. Všechny aktivity až na výjimky probíhají venku v přírodě v pražských lesích. Centrum se řídí mottem lesních pedagogů - O lese se učit v lese. Podrobné informace o středisku a nabídce najdete na www.lesypraha.cz.