Nepovolené skládky Jašíkova

Ulice Jašíkova před domem č.p. 1532 a 1537 v bývalém kontejnerovém stání - stará postel, záchodová mísa, papír, dveře, igelity

Zjištěno dne 2.4.2009 hlídkou Městské policie hl. m. Prahy, nahlášeno dne 17.4.2009 odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11 (OŽP).

Řešení:

Černé skládky byly uklizeny dodavatelelem, kontrola dne 5.5.2009.