Vyhlášení výsledků V. programu MHMP na MČ Praha 11 pro rok 2009

Zastupitelstvo MČ Praha 11 na svém jednání dne 22. 4. 2009 schválilo usnesením č. 16/23/Z/2009 V. program MHMP v sociální oblasti - podpora tří typů sociálních služeb (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, pečovatelská služba, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením).

Seznam podaných žádostí o dotaci z V. programu MHMP v sociální oblasti - rok 2009

Organizace

název projektu

požadavek

schváleno

1.

Centrum pro zdravotně postižené
kraje Praha, pracoviště pro Prahu 4, 11, 12

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP

42 000 Kč

42 000 Kč

2. Česká unie neslyšících,
oblastní organizace Praha
Sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením všech věkových kategorií

100 000 Kč

50 000 Kč

3.

Diakonie ČCE -
Středisko pro zrakově postižené
Středisko pro zrakově postižené

12 000 Kč

12 000 Kč

4. ESET - HELP, o.s. Centrum denních aktivit

50 000 Kč

50 000 Kč

5. Farní charita Chodov Charitní pečovatelská služba

100 000 Kč

0 Kč

6. Okamžik -
sdružení pro podporu nejen nevidomých
Dobrovolnické centrum pomoci zrakově postiženým

75 000 Kč

60 000 Kč

7. Proxima sociale, o.s. Nízkoprahový klub pro děti a mládež Jižní pól

578 666 Kč

325 000 Kč

8. Společnost E Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP - pro osoby s epilepsií a jejich blízké

250 000 Kč

80 000 Kč

9. Ymca Praha, o. s. Nízkoprahový klub Ymkárium

364 661 Kč

275 000 Kč

10. Ymca Praha, o. s. Nízkoprahový klub Dixie

283 276 Kč

209 500 Kč

celkem

1 855 603 Kč

1 103 500 Kč