Poškozená dopravní značka

Poškozená dopravní značka v ul. Šalounova

Dne 7.4.2009 zjistila hlídka Městské policie, že v ulici Šalounova před domem č.p.1938 je umístěna svislá dopravní značka lP 11b Parkoviště ( kolmé nebo šikmé stání). Tato dopravní značka je ulomená a volně položena v trávě před domem č.p.1938/8.

Řešení:

OŽP předal podnět Městské policie P11 ve věci poškozeného stávajícího dopravního značení IP 11b v ul. Šalounova správci dotčené pozemní komunikace, tj. Technické správě komunikací hl.m.Prahy se žádostí o zajištění opravy dopravního značení v době co nejkratší a zároveň případ předal věcně příslušnému odboru, kterým je v tomto případě OSM MČ Praha 11, pí Kočková,
tel: 2 679 02 479.