T-Mobile pomáhá lidem se zdravotním postižením

V občanském sdružení FORMIKA, o. s., které poskytuje službu podporovaného zaměstnávání pro obyvatele Prahy a Středočeského kraje, právě probíhá projekt nazvaný „Trénink dovedností lidí se zdravotním postižením - cesta k získání práce“, financovaný fondem T-Mobile.

Projekt probíhá od července 2008 do června 2009 a je určen lidem se znevýhodněním na trhu práce v důsledku zdravotního postižení. Tito lidé nemohou bez podpory získat a udržet si vhodné a stabilní pracovní uplatnění na běžném pracovišti, protože úroveň jejich dovedností k tomu potřebných je oproti ostatním lidem snížena.

Účastníci projektu se v rámci individuálních konzultací a skupinových aktivit (job klub) učí dovednostem, které jsou nezbytné k úspěšnému nalezení a udržení si stabilního pracovního místa na běžném pracovišti v nechráněném prostředí. Mezi dovednosti, které díky fondu T-Mobile účastníci projektu získávají, patří např. vytvoření představy o vhodném pracovním uplatnění, úspěšné absolvování pohovoru, schopnost vhodné prezentování svého zdravotního znevýhodnění, komunikace s případnými nadřízenými a kolegy v zaměstnání apod. Každý účastník projektu má svého pracovního konzultanta, který mu s osvojením potřebných dovedností pomáhá na základě individuálního plánu podpory.

Do projektu „Trénink dovedností lidí se zdravotním postižením - cesta k získání práce“, se do dnešního dne zapojilo 24 osob.

Bc. Kamila Rokůsková, FORMIKA, o. s.

Logo FORMIKA hlavníclip image002clip image002