Posprejované dopravní značení - u metra Roztyly

Posprejované dopravní značení mezi stanicí metra Roztyly a ul. Komárkova, před podchodem pod ul. Ryšavého

Dne 4.4.2009 zjistila hlídka Městské policie na cestě pro pěší a cyklostezce, mezi stanicí metra Roztyly a ul. Komárkova, před podchodem pod ul. Ryšavého na SVO: 426951 připevněnou DZ IS 20- Návěst před křižovatkou pro cyklisty. DZ je silně pomalovaná a téměř nečitelná.

Řešení:

OŽP předal podnět od Městské policie hl.m.Prahy ve věci obnovy poškozeného svislého dopravního značení IS 20 - cyklotabule na cyklostezce před podchodem pod ul. Ryšavého Technické správě komunikací hl.m.Prahy s žádostí o opravu. Zároveň podnět předal OSM ÚMČ Praha 11.