Společnými silami a všímavostí proti bezohledným vandalům!

Vandalismus skutečně nezná meze. Necelý rok staré sportovní hřiště v Jažlovické ulici pod restaurací Pražanka se stalo minulý týden terčem vandalismu. Prozatím neznámí pachatelé na několika místech rozřezali a nebo propálili síťové záchytné oplocení hřiště. Dále ohnuli a vyvrátili basketbalový koš a odcizili záchytnou síťku pod obroučkou koše. Celkové náklady na opravu dosáhnou výše cca 25 000 Kč.

MČ Praha 11 žádá občany, aby pomohli MČ chránit její majetek, který je prioritně určen pro sportovně založené spoluobčany.


Vážení spoluobčané, v případě, že se setkáte s vandalismem nebo jen třeba se skupinkou lidí, která na hřištích nesportuje, ale konzumuje alkohol, případně kouří, upozorněte prosím na bezplatné lince č. 156 Městkou policii, která v této věci zjedná nápravu.


MČ Praha 11 Vám předem děkuje za spolupráci.

hřiště