Objekty v Praze 11

Architektonické solitéry i stavební soubory na území městské části Praha 11 a ze správního obvodu Praha 11, tedy Jižního Města, Chodova a Hájů, ale také z Křeslic, Šeberova a Hrnčířů, Újezdu a Kateřinek. Památné, poutavé a nějak zajímavé objekty. Přehled je stále rozšiřován. Zahrnuje několik časových údobí: Před rokem 1900, 1900 - 1967, 1968 - 1989, 1990 - 2010. Jednotlivé epochy byly určeny staletími i hlavními změnami v postavení popisovaného území.

Před rokem 1900: Minulost naší městské části a celého správního obvodu Praha 11 zanechala kolem nás patrné stopy. Přehled výraznějších objektů v hranicích správního obvodu Praha 11, pocházejících z doby před rokem 1900, není nijak velký. Představují však doklady práce, myšlenek, pocitů i víry generací. Přehled zahrnuje především bývalé hospodářské dvory, ale i další stavby. Tvrz v Chodově, kostel a prostor hřbitova v Hrnčířích, školní budovu v Hrnčířích, kapli v Hájích, více nebo méně dochované objekty rolnických hospodářství a částečně dochované dispozice půdorysných řešení starého stavebního jádra obcí. (Zde i dál viz též: Sochy, reliéfy a desky.)

1900 - 1967: Stavby v Hájích, v Chodově a v dalších bývalých obcích dnešního pražského správního obvodu Praha 11, stavěné krátce před 1. světovou válkou, zejména ale po vzniku republiky v dalších desetiletích, až do doby připojení katastrů jmenovaných obcí k hlavnímu městu. Od šedesátých let se již na území projevovaly stavby, jejichž realizaci si vynutily potřeby Prahy. K nim přistupovaly další, místního významu.

1968 - 1989: Stavební objekty, které vznikly po připojení území k Praze, ať z potřeb pražské aglomerace, jako dostavby potřebné pro původní obce nebo jako součást výstavby Jižního Města, pro jehož dobový vzhled jsou některé dosud charakteristické. Dominantní objekty jako hotelové domy však většinou vyrůstaly až na závěr tohoto období. Mnohé výraznější stavby ovšem prošly v následující epoše nutnými stavebními úpravami, v některých případech zásadního významu, jež v nich často našly nové hodnoty. Někdy přitom došlo ke změně využití objektů, případně i k zániku, když původně zamýšlenému účelu začal sloužit objekt jiný nebo vzniklo dobově nové řešení.

1990 - 2010: Postupně doplňovaný přehled stavebních solitérů i souborů současnosti, významných z hlediska jejich využití nebo zajímavých z hlediska architektury. V některých případech jde o zásadněji upravené starší stavby nebo jejich přístavby, často se však jedná o stavby nové.