Nepovolená skládka u Modré školy

U Modré školy, naproti SVO 422592. V křoví u dlážděného propojovacího chodníku, naproti rozvodny Telefonica O2 - igelitové tašky, obaly, zbytky potravin a nápojů

Zjištěno dne 29.3.2009 hlídkou Městské policie hl. m. Prahy, nahlášeno dne 31.3.2009 odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11 (OŽP).

Řešení:

Odpad uklidil dodavatel údržby a úklidu ploch veřejné zeleně v rámci běžného pravidelného úklidu. Zkontrolováno dne 2.4.2009.