Další prvenství Úřadu městské části Praha 11

Také v letošním roce obhajovala městská část Praha 11 držení certifikátu v rámci recertifikačního auditu. „Vzhledem k tomu, že původní normy se pro nás staly standardem, rozhodli jsme se přijmout novou výzvu. Sami jsme si zvolili recertifikaci podle novelizované normy,“ říká tajemnice Simona Klimakovská. A tak na základě vlastní žádosti městské části se audit uskutečnil podle novelizované normy (ISO 9001:2008).

Přestože novelizovaná norma dosud nebyla v České republice oficiálně vydána, a příprava na recertifikaci podle nového znění normy probíhala podle komentovaného vydání návrhu normy (ISO/FDIS 9001:2008), podařilo se kolektivu devatenácti interních auditorů připravit a doplnit nastavený systém podle požadavků novely.


„V rámci přípravy proběhla kompletní revize interních norem, používaných formulářů a kontrola a aktualizace nastavených procesů,“ dodává vedoucí odboru kanceláře tajemníka Helena Křovinová. Na přípravě se kromě interních auditorů podíleli všichni pracovníci Úřadu městské části Praha 11 za podpory vedení městské části Praha 11.


Audit se konal ve dnech 26. a 27. března. Jsem velmi potěšen, že auditoři shledali systém řízení kvality zavedený u naší městské části způsobilým k získání certifikátu,“ říká starosta Dalibor Mlejnský a dodává: „Nicméně se přiznám, že jsem tento výsledek očekával. Naši zaměstnanci pravidelně navštěvují školení a semináře na toto téma a odbor kanceláře tajemníka pečlivě kontroluje, koriguje a inovuje všechny náležitosti tak, aby všechny normy byly pečlivě dodržovány“.


Městská část Praha 11 se tak jako první z pražských městských částí stala držitelem certifikátu podle novelizované normy ISO 9001:2008.

„Jakmile z Velké Británie obdržíme potvrzení o certifikaci, zveřejníme je na našich webových stránkách,“ říká na závěr tajemnice Klimakovská.