Téměř 240 nájemníkům kvůli porušení smlouvy hrozí výpověď z městského bytu

Přes deset procent nájemníků v bytech hlavního města Prahy porušilo smlouvy a hrozí jim výpověď. Vyplývá to z rozsáhlé analýzy, kterou nechal bytový odbor zpracovat ve vybraných lokalitách. Prověřena byla přibližně jedna pětina městského bytového fondu, tedy 2244 bytů. Závažná porušení nájemní smlouvy byla zjištěna ve 237 případech.

„Největší nesrovnalosti se ukázaly v oblasti počtu evidovaných osob, dále pak vlastnictví jiných nemovitostí nájemníkem, pronajímání nájemních bytů nebo neplatné smlouvy. V současné době tato porušení bytový odbor prověřuje a začíná připravovat také výpovědi z nájmu,“ vysvětluje radní pro bytovou oblast Jiří Janeček.

Ve 122 případech nesouhlasily počty nahlášených osob k užívání bytu s evidovaným stavem, 77 nájemníků vlastní jinou nemovitost, 20 jich užívá byty neoprávněně a sedm má neplatnou smlouvu. „U jedenácti nájemníků pak bylo zjištěno, že své byty pronajímají. S provinilci budeme vzniklou situaci řešit. Všichni si musí uvědomit, že městské byty slouží zejména pro potřeby sociálně slabších lidí, a proto tímto způsobem zpřísňujeme kontroly využívání městských bytů,“ poznamenal radní Janeček.

Podle něj nesrovnalosti byly zjištěny téměř u jedné čtvrtiny kontrolovaných městských bytů. „Nesrovnalosti v evidenčních listech nebyly jen v nenahlášeném počtu osob, ale i lidí, kteří v domácnosti nežijí, ale jsou vykazováni k využívání služeb, aby pro ně bylo třeba zachováno přechodové právo v případě úmrtí nebo podobně. V osmdesáti případech nesouhlasily evidenční listy s registrovaným vybavením bytu,“ upřesnil radní Janeček s tím, že zjištěné údaje potvrzují, že tyto kontroly mají své opodstatnění.

Kromě řešení vzniklé situace s problémovými nájemníky, chce hlavní město Praha prověřit vzhledem k technickým nesrovnalostem i příslušné správní firmy. „Chceme se ujistit, jestli chybovali nájemníci nebo v některých případech i pracovníci správních firem,“ dodal radní Janeček. Podle něj chce v těchto kontrolách Magistrát pokračovat.