Nepovolená skládka Křejpského 1523

Křejpského č.p. 1523, vlevo od chodu do restaurace U TÁGA. Restaurace s tímto odpadem nemá žádnou spojitost. Nehlásí se k němu a úklid nezajistí - papírové krabice, rozházené igelitové obaly

Zjištěno dne 17.3.2009 hlídkou Městské policie hl. m. Prahy, nahlášeno dne 18.3.2009 odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11 (OŽP).

Řešení:

OŽP svolal na 24.3.2009 místní šetření za účasti správní firmy a OSM ÚMČ Praha 11. Bylo dohodnuto, že prostor v podloubí i přilehlé okolí objektu budou uklízet nájemníci případně správní firma na jejich náklady. Většina odpadu byla mezitím uklizena, odstranění zbytku bylo přislíbeno. OŽP zkontroluje, zda se tak stalo, a bude dále sledovat vývoj situace.