Jednání s občanským sdružením Společnou cestou pokračují

Tento týden se zástupci vedení Městské části Praha 11 opět sešli s ředitelkou o. s. Společnou cestou, paní Milenou Svobodovou a právním zástupcem sdružení.

„Paní ředitelce jsme nabídli další dva objekty, ve kterých by mohlo občanské sdružení dál vykonávat svojí činnost,“ říká starosta jedenácté městské části Dalibor Mlejnský. „Prvním z nich je objekt ve Stachově ulici, který je v majetku naší městské části. Druhou budovu nabídla Praha 9 - ve Zbuzkově ulici,“ dodává Mlejnský. Do řešení situace vstoupilo i vedení hlavního města. Zítra bude radní Jiří Janeček předkládat Zastupitelstvu hlavního města Prahy návrh na zachování azylového domu pro matky a rodiny s dětmi provozovaného o. s. Společnou cestou. „Naše pracovní skupina v uplynulém měsíci intenzivně o možnostech řešení jednala,“ říká Janeček. „Oslovil jsem i všechny městské části s prosbou o vytipování nových prostor pro umístění azylového domu. Až na dvě odpověděly všechny negativně,“ dodává radní Janeček.
Další jednání Prahy 11 se sdružením je naplánováno na 28. dubna. Do té si občanské sdružení může prohlédnout oba objekty. „K variantě souběžného provozu azylového domu a mateřské školy v objektu v Donovalské ulici jsme ještě neobdrželi stanovisko hygienické stanice. Sdružení zatím v objektu setrvává a do vyjádření hygieniků mu bude prodloužena nájemní smlouva,“ říká místostarosta jedenácté městské části Jan Meixner.
Městská část Praha 11 stále stojí za svým názorem, že v objektu v Donovalské ulici bude zřízena mateřská škola. To potvrdilo svým usnesením i zastupitelstvo městské části 19. března 2009. „Na setkání jsem s paní Svobodovou hovořil také o demonstraci za zachování azylového domu, kterou avizoval pan Berka již minulý týden, a která by se měla uskutečnit před zítřejším jednáním Zastupitelstva hlavního města Prahy,“ říká starosta Mlejnský. „Podle paní Svobodové občanské sdružení Společnou cestou nemá s těmito akcemi nic společného a ani se k nim nebude připojovat, vzhledem k pozitivnímu přístupu k řešení celé záležitosti,“ dodává Mlejnský na závěr.


.