Nepovolená skládka Šustova

Šustova SVO 427782 - komunální odpad

Zjištěno dne 21.3.2009 hlídkou Městské policie hl. m. Prahy, nahlášeno odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11 (OŽP).

Řešení:

Dne 23.03.2009 vyzvána spol. TSK k zajištění úklidu.Dne 24.03.2009 úklid proběhl. Z důvodu velkého množství zaparkovaných aut, která stojí těsně u obrubníku, a tím znemožňují úklid provést v celé délce parkoviště najednou, bude úklid proveden opakovaně. Současně proběhl úklid komunikační zeleně v ulici Klírova.