Propadlá vozovka v ul.Tomíčkova

Díra v ul. Tomíčkova při vjezdu na parkoviště OBI

Dne 17.3.2009 ve 12:15 hod. zjistila hlídka K 110 str. Gemeri v ulici Tomíčkova ve vjezdu na parkoviště prodejny OBI u SVO: 427087 na přechodu pro chodce díru ve vozovce hlubokou asi 20 cm a o rozměrech cca 90x60 cm. Zaznamenal jsem již několik stížností od občanů. Je nutné provést co nejrychleji opravu vozovky, než zde dojde k poškození nějakého vozidla.

Řešení:

OŽP předal dne 25.3.2009 podnět na poškozenou část vozovky komunikace Tomíčkova společnosti UNIMEX GROUP a.s., která má tuto komunikaci ve své správě, se žádostí o co nejrychlejší opravu. ¨

Dle vyjádření společnosti UNIMEX GROUP a.s.byla dne 1. 4. 2009 provedena provizorní oprava výtluku zasypáním. V rámci oprav chodníků a komunikací na parkovišti bude dodatečně provedeno zaasfaltování.