Březnová souborová hra lidových nástrojů v Křtinské

Základní umělecká škola pořádá 27. března soutěž v souborové hře lidových nástrojů. Akce se uskuteční v koncertním sále školy v několika kategoriích.

Časový harmonogram Krajského kola soutěže ZUŠ Křtinská 673 ve hře na lidové nástroje, komorní a souborové hře lidových nástrojů

Pátek 27. března 2009 Koncertní sál ZUŠ Jižní Město

SOUBOROVÁ HRA LIDOVÝCH NÁSTROJŮ

I. KATEGORIE

8.15 - 8.30 registrace I. kategorie

8.30 losování I. kategorie

8.30 - 9.15 prostorová zkouška I. kategorie v sále

9.30 zahájení soutěže

9.35 - 10.30 soutěž I. kategorie (5 souborů)

10.50 vyhlášení výsledků I. kategorie

II. KATEGORIE

9.45 - 10.00 registrace II. kategorie

10.00 losování II. kategorie

10.30 - 10.50 prostorová zkouška II. kategorie v sále

11.00 - 11.30 soutěž II. kategorie (3 soubory)

11.50 vyhlášení výsledků II. kategorie

III. KATEGORIE

10.45 - 11.00 registrace III. kategorie

11.00 losování III. kategorie

11.30 - 11.50 prostorová zkouška III. kategorie v sále

12.00 - 12.45 soutěž III. kategorie (3 soubory)

13.00 vyhlášení výsledků III. kategorie

HRA NA DUDY, KOMORNÍ HRA S DUDAMI

12.00 - 12.15 registrace soutěžících hra na dudy, komorní hra

12.15 losování

12.45 - 13.00 zvuková zkouška

13.10 - 13.40 soutěž hra na dudy I. kategorie (2 soutěžící)

III. kategorie (2 soutěžící)

soutěž komorní hra s dudami I. kategorie (1)

14.00 vyhlášení výsledků

HRA NA CIMBÁL

13.00 - 13.15 registrace soutěžících hra na cimbál

13.40 - 14.00 zvuková zkouška

14.10 - 14.30 soutěž hra na cimbál I., IV., V. kategorie (3 soutěžící)

14.50 vyhlášení výsledků