Přijímací zkoušky na střední školy

Období přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia nenechají jistě jediného rodiče dospívajícího dítěte v klidu a každý doufá, že právě jeho potomek u přijímaček uspěje. Ale i přesto, že má Vaše dítě všechny předpoklady pro studium na vybrané střední škole, se může stát, že pod vlivem trémy, stresu nebo třeba nemoci v prvním kole neuspěje. Avšak není třeba propadat panice, stále máte možnost využít nabídky druhého kola přijímacího řízení na některé ze soukromých škol a gymnázií naší městské části.

Jedno z těch kvalitních a finančně dostupnějších je například pražské Soukromé gymnázium COGNOS Praha s. r. o. Nejen, že poskytuje šanci „deváťákovi“ dostat se na prestižní školu, ale ti, kteří splnili podmínky pro přijetí na státní gymnázium a nebyli přijati z kapacitních důvodů, po předložení patřičných dokumentů nemusí přijímací zkoušky skládat. Gymnázium, dle slov ředitelky školy Mgr. Aleny Zemkové, poskytuje individuální přístup ke každému studentovi, usiluje o zdravý vývoj jeho osobnosti a připravuje ho na úspěšnou profesní kariéru a poskytuje mu tak dobrý základ pro šťastný osobní život. Vlastníkem a zřizovatelem školy je Bankovní institut vysoká škola a. s., který díky silnému zahraničnímu partnerovi umožňuje studentům kvalitní vybavení, zahraniční pobyty, ale především nízké školné, které by si škola - vzhledem ke svým kvalitám - jinak nemohla dovolit.

„Naše snaha spočívá v tom, aby se studentům dostalo nejen kvalitního vzdělání, ale aby je studium opravdu bavilo. To neznamená, že si u nás studenti dělají, co je zrovna napadne. Pedagogové si však autoritu získávají přirozeným způsobem. Jsou to osoby, které prošly náročným výběrovým řízením a které se neustále zdokonalují ve svém oboru. Ale hlavně - učitelství berou jako své poslání, výuku zpestřují a spojují s příjemnými zážitky, čímž se snaží zabránit nadbytečnému stresu dětí, který by je zbytečně demotivoval a některé z nich mohl poškodit i do budoucna. Z rozhovorů s žáky víme, že k nám do gymnázia chodí rádi a také oceňují, že s nimi lidsky řešíme jejich školní i osobní problémy,“ dodává ředitelka školy.

Gymnázium sídlí na Praze 11-Chodově, v ulici Donovalská 1684. Další podrobnosti o gymnáziu naleznete na internetových stránkách www.gymnaziumcognos.cz nebo na telefonním čísle 271 751 459, kde se můžete objednat také k individuální návštěvě školy.