Vyvrácená dopravní značka

Vyvrácená dopravní značka v ul. Komárkova

Dne 27.2.2009 zjistila Městská policie, že v ulici Komárkova naproti SVO: 427134 je vyvrácený sloupek s DZ B 28- Zákaz zastavení. Sloupek je vyvrácený ze země a je silně nakloněný. DZ je navíc pomalovaná.

Řešení:

OŽP předal podnět od Městské policie P11 ve věci vyvráceného a počmáraného dopravního značení Technické správě komunikací hl. m. Prahy s žádostí o opravu. Poznatek zároveň OŽP předal věcně příslušnému odboru, kterým je OSM ÚMČ Praha 11 k dalšímu postupu.