Termín konání voleb do Evropského parlamentu

Prezident České republiky rozhodnutím ze dne 13. února 2014, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů 19. února 2014 pod číslem 24/2014 Sb., vyhlásil volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 23. května 2014 a sobotu 24. května 2014.