21. ZMČ 12.2.2009

M. Šorfová - termíny pro pronájem prozemků Na Jelenách
M. Šorfová - termíny pro pronájem pozemků Na Jelenách

Josef Zlámal - dopravní značení u metra Opatov
Josef Zlámal - dopravní značení u metra Opatov

M. Kříž - dotazy ohledně koncertu Madonny
M. Kříž - dotazy ohledně koncertu Madonny

Ing. Jirava - stanoviska ke konání koncertu Madonny
Ing. Jirava - stanoviska ke konání koncertu Madonny
Stanovisko OŽP