Z minulosti Prahy 11

Přehled historie území městské části a kapitoly z minulosti. Připravuje jihoměstské Muzeum městské části Praha 11-depozitář, PhDr. Jiří Bartoň, kronikář. (Viz též v této kapitole stránky Jihoměstské Muzeum městské části Praha 11.) Připojeny některé složky, vzniklé prací jiných redaktorů a autorů, viz blíže u nich.