Dopravní značení Brandlova

V křižovatce ul. Brandlova a Machkova, naproti T.S. 3079 - vyvrácená dopravní značka zákaz zastavení - B 28.

Dne 26. 1. 2009 zjištěno hlídkou městské policie, nahlášeno OŽP.

Řešení:

Dopravní značení B28 bude opraveno správcem komunikace Brandlova, tj.Technickou správou komunikací hl.m.Prahy na základě upozornění OŽP.