Nepovolená skládka 5. května × Ryšavého

křižovatka ulic 5. května a Ryšavého na začátku valu vedle dálnice - plastové obaly, egelity, textil a jiný komunální odpad

Zjištěno dne 5. 1. 2008 hlídkou Městské policie hl. m. Prahy, nahlášeno odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11.

Řešení:

Uklizeno.