Nepovolená skládka Chilská (2)

ul. Chilská u SVO 426201, před zastávkou MHD Opatov ve směru na Šeberov - stará rozbitá lednice

Zjištěno dne 13.4.2008 hlídkou Městské policie hl. m. Prahy, nahlášeno odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11.

Řešení:

Uklizeno.