Dopravní značení Šustova 1930

ul. Šustova, naproti č.p. 1930, vyhrazené parkoviště pro tři invalidní stání - vodorovné dopravní značení (v 10f) není provedeno v souladu s platnou normou, protože šíře těchto stání je pouze cca 2,5 metru a dále označení invalidy na vozovce se překrývá s původními nápisy.

Zjištěno dne 20.1.2009 hlídkou Městské policie hl. m. Prahy, nahlášeno odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11 (OŽP).

Řešení:

Po projednání s Policií ČR-OSDP bylo rozhodnuto, že vodorovné dopravní značení bylo instalováno v souladu s normou platnou v době původního vyznačení parkovacích stání a proto nebude úprava v dopravním značení provedena.