Propadlý chodník Jarníkova

vnitroblok od ul. Jarníkova k ul. Hroncova, mezi domy č.p. 1875 a 1874 - propadlý chodník, kde se zadržuje větší množství vody

Zjištěno dne 19.1.2009 hlídkou Městské policie hl. m. Prahy, nahlášeno odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11 (OŽP).

Řešení:

OŽP předal podnět od Městské policie P11 ve věci propadlého chodníku ve vnitrobloku ulic Jarníkova, Hroncova Technické správě komunikací hl. m. Prahy s žádostí o opravu. Poznatek zároveň OŽP předal věcně příslušnému odboru, kterým je OSM ÚMČ Praha 11 k dalšímu postupu.